Start > Podstawy > Umiejętności > SzamanKalkulator umiejętności: tutaj. Wszystkie poniższe zdolności są aktywne, tj. wymagają wybrania do jednego z sześciu slotów na umiejętności i kliknięcia myszką/stuknięcia klawiszem. Zdolności Szamana w dużej mierze zależne są od zasobu Many, koszta many nie są znane.

Znane umiejętności (obecne na becie)

Zatruta Strzałka (Poison Dart)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 1

Wystrzeliwujesz śmiercionośną zatrutą strzałkę, która zadaje ? obrażeń od trucizn i dodatkowe ? obrażeń od trucizn przez ? sekund.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Postać podpala strzałkę, sprawiając by zadała natychmiastowo pełne ? obrażeń od ognia.
Indygo - Postać wystrzeliwuje ? strzałek na raz.
Obsydianowy - Prędkość ruchu wrogów trafionych strzałką spada o ? na ? sekund.
Złoty - Postać otrzymuje ? many ilekroć strzałka trafi cel.
Alabastrowy - Każda strzałka ma ? szansy na ogłuszenie wroga na ? sekund.

Przywołanie Kundla Zombi (Summon Zombie Dog)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 1

Przywołujesz na pomoc kundla zombi o poziomie ?. Możesz kontrolować do ? kundli zombi na raz.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Kundle płoną, paląc pobliskich wrogów za ? obrażeń od ognia na sekundę.
Indygo - ? otrzymanych obrażeń jest wchłonięte przez kundle zombie postaci.
Obsydianowy - Przywołane kundle zombie mają trujące ugryzienie, które zadaje ? obrażeń od trucizn w czasie ? sekund.
Złoty - Kundle zombie postaci mają ? szansy na pozostawienie kuli zdrowia po śmierci.
Alabastrowy - Kundle zombie postaci przywracają sobie ? zadawanych obrażeń jako życie, z czego połowa leczy postać.

Plaga Ropuch (Plague of Toads)
Koszt: ?? many
Czas odnowy: 5 sek.
Wymagany poziom: 2


Wysyłasz przed siebie grupę ropuch, które zadają ? obrażeń od trucizn każdemu, kto na nie nadepnie.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Ropuchy mutują się w czerwone żaby, które wybuchają, zadając ? obrażeń od ognia.
Indygo - Postać przywołuje deszcz ropuch, które zadają ? obrażeń od trucizn na sekundę wrogom w danym obszarze przez ? sekund.
Obsydianowy - Postać przywołuje olbrzymią ropuchę, która połyka całych wrogów przez maksymalnie ? sekund, trawiąc ich za ? obrażeń fizycznych na sekundę. Ta runa wydłuża czas odnowy zdolności o ? sekund.
Złoty - Koszt aktywacji zdolności zmniejszony do ? many.
Alabastrowy - Ropuchy mutują się w żółte żaby, które zadają ? obrażeń od trucizn i otumaniają trafionych wrogów na ? sekund.

Chwyt Umarłych (Grasp of the Dead)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 3

Ręce sięgają w górę z ziemi, spowalniając wrogów o ?% i zadając ? obrażeń co sekundę przez ? sekund.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Obrażenia zwiększone do ? obrażeń fizycznych na sekundę.
Indygo - Trupy zlatują z nieba, zadając ? obrażeń fizycznych pobliskim wrogom.
Obsydianowy - Efekt spowolnienia wzmocniony do ?.
Złoty - Czas odnowy zdolności skrócony do ? sekund.
Alabastrowy - Zabici wrogowie mają ? szansy na utworzenie kuli zdrowia.

Nawiedzenie (Haunt)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 4

Przywołujesz ducha by nawiedził wroga, zadając ? obrażeń od arkany przez ? sekund. Jeśli cel umrze duch automatycznie nawiedzi kolejy pobliski cel.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Zjawa przywraca postaci ? zadanych obrażeń jako życie.
Indygo - Jeśli w pobliżu nie znajdują się cele, zjawa szukać będzie nowych jeszcze przez ? sekund.
Obsydianowy - Ruchy nawiedzonych cełow są spowolnione o ?.
Złoty - Zjawa przywraca postaci ? zadanych obrażeń jako manę.
Alabastrowy - Zjawa ulega zmianie i zadaje ? obrażeń od arkany w czasie ? sekund.

Drapieżca Zombi (Zombie Charger)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 5

Przywołujesz samobójczego zombi, który zadaje ? obrażeń od trucizn wszystkim wrogom na swej drodze.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Zmiast drapieżcy pojawia się stado niedźwiedzi zombie, które zadaje wrogom w polu działania ? obrażeń.
Indygo - Postać przywołuje ? drapieżców zombie, z których każdy zadaje po ? obrażeń.
Obsydianowy - Drapieżca pozostawia za sobą trującą chmurę, która zadaje wrogom w jej obszarze działania ? obrażeń od trucizn na sekundę.
Złoty - Jeśli drapieżca zabije cel, na końcu swej drogi pojawi się po raz kolejny jako nowy drapieżca, który zadaje ? obrażeń od trucizn. To działanie może powtórzyć się do ? razy.
Alabastrowy - Postać przywołuje wybuchowego kundla zombie, który zadaje ? obrażeń od ognia wszystkim wrogom w zasięgu ? metrów.

Urok (Hex)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 6

Zaklinasz wroga w kurczaka. Zaklęci wrogowie nie mogą wykonywać ofensywnych działań i otrzymują o ?% więcej obrażeń.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Wrogowie pod wpływem uroku krwawią za ? obrażeń na sekundę.
Indygo - Postać zmienia się w Złego Kurczaka na ? sekund i może wybuchnąć, zadając ? obrażeń wszystkim wrogom w zasięgu ? metrów.
Obsydianowy - Wrogowie pod wpływem uroku wybuchają przy śmierci, zadając ? obrażeń od trucizn wszystkim wrogom w zasięgu ? metrów.
Złoty - Szczegóły nieznane.
Alabastrowy - Obrażenia zadawane wrogom pod wpływem uroku zwiększone do ?.

Trupie Pająki (Corpse Spiders)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 7

Przywołujesz ? pająków, by atakowały pobliskich wrogów.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Postać przywołuje ogniste pająki, które zadają ? obrażeń od ognia.
Indygo - Postać przywołuje pajęczycę-matkę, która rodzi małe pająki, zadając ? obrażeń od trucizn na sekundę wrogom w obszarze. Czas trwania: ? sekund. Tylko jedna pajęczyca-matka może być przywołana na raz.
Obsydianowy - Postać przywołuje skaczące pająki, które skaczą na odległość do ? metrów by dotrzeć do swego celu i atakują za ? obrażeń fizycznych.
Złoty - Postać przywołuje pająki owdowiacze, które wysysają ? zadawanych przez siebie obrażeń jako manę dla postaci.
Alabastrowy - Postać przywołuje paraliżujące pająki, które mają ? szansy na spowolnienie ruchów wrogów o ? każdym atakiem.

Przerażenie (Horrify)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 8

Przyodziewasz eteryczną maskę, która przeraża wszystkich wrogów w zasięgu ? metrów, zmuszając ich do ucieczki w strachu przez ? sekund.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Przerażenie wzmacnia pancerz postaci o ? na ? sekund.
Indygo - Pole działania zdolności zwiększone do ? metrów.
Obsydianowy - Wydłuża czas trwania strachu do ? sekund.
Złoty - Postać odnawia ? many za każdego przerażonego wroga.
Alabastrowy - Prędkość poruszania się postaci podwyższona o ? na ? sekund po rzuceniu czaru.

Ogniste Nietoperze (Fire Bats)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 9

Chmara ognistych nietoparzy pali wrogów przed tobą za ? obrażeń od ognia na sekundę.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Nietoperzy jest mniej, ale są większe i lecą na odległość ? metrów, zadając ? obrażeń od ognia.
Indygo - Nietoperze szybko wyszukują pobliskich celów, zadając ? obrażeń od ognia.
Obsydianowy - Wrogowie w obszarze są dotknięci plagą. Obrażenia z początku są niewielkie, ale zwiększają się wraz z upływem czasu do ? obrażeń od trucizn na sekundę.
Złoty - Postać odnawia ? obrażeń zadawanych przez nietoperze jako życie.
Alabastrowy - Postać przyzywa wir nietoperzy, by te zadawały pobliskim wrogom ? obrażeń od ognia na sekundę.

Ognista Bomba (Firebomb)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 11

Lobujesz eksplodującą czaszką, która zadaje ? obrażeń od ognia wszystkim wrogom w zasięgu wybuchu.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Bomba eksploduje w dodatkowym, większym wybuchu, zadając dodatkowo ? obrażeń od ognia wszystkim wrogom w zasięgu ? metrów.
Indygo - Czaszka odbija się ? razy. Pierwsze trafienie zadaje ? obrażeń od ognia, a każde odbicie redukuje obrażenia o ?.
Obsydianowy - Bomba pozostawia po sobie pole płomieni, które zadaje ? obrażeń od ognia na sekunde przez ? sekund.
Złoty - Postać tworzy kolumnę płomieni, która pluje ogniem w najbliższego wroga, zadając ? obrażeń od ognia. Kolumna istnieje przez ? sekund.
Alabastrowy - Zamiast wybuchać, Ognista Bomba odbija się do ? dodatkowych celów. Obrażenia są zredukowane o ? przy każdym odbiciu.

Chód Ducha (Spirit Walk)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 12

Wkraczasz w krainę duchów, która umożliwia swobodne poruszanie się przez ? sekund.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Wrogowie przez których postać przejdzie w duchowej formie otrzymują ? obrażeń fizycznych na sekundę.
Indygo - Wydłuża czas trwania Chodu Ducha do ? sekund.
Obsydianowy - Kiedy Chód Ducha kończy się, fizyczna forma postaci wtarga z powrotem do materialnego świata, zadając ? obrażeń od ognia wszystkim wrogom w zasięgu ? metrów.
Złoty - Postać odzyskuje ? maksymalnej Many co sekundę trwania Chodu Ducha.
Alabastrowy - Postać odzyskuje ? maksymalnego Życia co sekundę trwania Chodu Ducha.

Żniwa Dusz (Soul Harvest)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 14

Karmisz się siłą życiową pobliskich wrogów. Twoja moc czarów zwiększa się o ?% za każdego wroga w zasięgu ? metrów na ? sekund.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Postać otrzymuje ? życia za każdego wroga w polu działania.
Indygo - Czas trwania zdolności wydłużony do ? sekund.
Obsydianowy - Prędkość ruchu wrogów spada o ? na ? sekund.
Złoty - Postać otrzymuje ? many za każdego wroga w polu działania.
Alabastrowy - Trafieni wrogowie otrzymują dodatkowo ? obrażeń fizycznych.

Poświęcenie (Sacrifice)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 16

Pobliski kundel zombi eksploduje, zadając ?? metrów.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Wszystkie zadawane obrażenia zwiększone o ? za każdego poświęconego kundla na czas ? sekund.
Indygo - Postać odnawia ? życia za każdego poświęconego kundla.
Obsydianowy - Czarna maź wystrzeliwuje z kundla, spowalniając trafionych wrogów na ? sekund.
Złoty - Postać odnawia ? many za każdego poświęconego kundla.
Alabastrowy - Każdy poświęcony kundel ma ? szansę na powrót do życia jako nowy kundel zombie.

Olbrzym Zombi (Gargantuan)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 18

Przywołujesz wielkiego zombi o poziomie ?, by dla ciebie walczył.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Kiedy Olbrzym napotka elitarnego wroga albo trafi na ? pobliskich wrogów, wpada w szał na ? sekund, zyskując: ? prędkości ruchu, ? prędkości ataku, ? obrażeń fizycznych. Ta premia nie może nastąpić częściej niż raz na ? sekund.
Indygo - Olbrzym zyskuje zdolność Zamachnięcie, która pozwala mu na atakowanie wielu wrogów za ? obrażeń fizycznych.
Obsydianowy - Olbrzym otoczony jest trującą chmurą, która zadaje ? obrażeń od trucizn na sekundę pobliskim wrogom.
Złoty - Olbrzym istnieje tylko ? sekund, ale jest potężniejszy. Jego pięści płoną, zadając dodatkowo ? obrażeń od ognia i odrzucając wrogów każdym trafieniem.
Alabastrowy - Olbrzym co pewien czas rzuca się na wrogów, zadając ? obrażeń fizycznych i ogłuszając ich na ? sekund.

Rój Szarańczy (Locust Swarm)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 19

Plaga szarańczy naciera na wrogów, zadając ? obrażeń co sekundę przez ? sekund. Szarańcza przelatuje do następnych pobliskich celów.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Postać podpala rój, sprawiając, by szarańcza zadawała ? obrażeń od ognia na sekundę.
Indygo - Kiedy rój przeskakuje na następnego wroga, ma ? szansy na przeskoczenie na dwa cele jednocześnie.
Obsydianowy - Czas trwania szarańczy wydłużony do ? sekund.
Złoty - ? zadanych obrażeń zostaje przekonwertowanych na manę dla postaci.
Alabastrowy - Cele zabite przez Rój Szarańczy pozostawiają po sobie trującą chmurę, która zadaje ? obrażeń od trucizn na sekundę wrogom w swym obszarze. Chmura unosi się przez ? sekund.

Duchowy Ostrzał (Spirit Barrage)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 21

Multum duchowych pocisków bombarduje wrogów w danym obszarze. Każdy pocisk zadaje ? obrażeń od arkany.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Duchy leczą postać za ? zadawanych obrażeń.
Indygo - Każde rzucenie czaru wystrzeliwuje dodatkowe ? duchowych pocisków we wrogów pobliskich danemu celowi. Każdy z tych pocisków zadaje po ? obrażeń fizycznych.
Obsydianowy - Postać przywołuje na ? sekund Widmo, które zadaje ? obrażeń fizycznych na sekundę wszystkim wrogom w zasięgu ? metrów.
Złoty - Duchy odnawiają postaci manę o równowartości ? zadawanych obrażeń.
Alabastrowy - Postać przywołuje na ? sekund Widmo, które unosi się nad postacią, wystrzeliwując w pobliskich wrogów duchowymi pociskami za ? obrażeń fizycznych.

Chmura Kwasu (Acid Cloud)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 22

Kwas wylewa się się na wrogów, zadając z początku ? obrażeń od trucizn, a następnie ? obrażeń od trucizn co sekundę wszystkim pobliskim wrogom, którzy znajdą się w obszarze.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Spod ziemi wydobywa się trup, po czym wybucha, zadając ? obrażeń od trucizn wrogom w obszarze.
Indygo - Obszar początkowego rozlania kwasu jest zwiększony do ? metrów, a obrażenia od kwasu zmienione na ? obrażeń od trucizn.
Obsydianowy - Kwas na podłożu łączy się w maź, która rozpuszcza pobliskich wrogów, zadając im ? obrażeń od trucizn na sekundę. Maź istnieć będzie przez ? sekund nim sie rozpuści.
Złoty - Czas trwania kałuż kwasu wydłużony do ? sekund.
Alabastrowy - Postać bucha kałużą kwasu, która zadaje ? obrażeń od trucizn a następnie ? obrażeń od trucizn na sekundę wrogom, którzy pozostaną w jej obszarze.

Masowy Zamęt (Mass Confusion)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 24

Wzniecasz paranoję wśród wrogów, powodując by niektórzy z nich walczyli dla ciebie przez ? sekund.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Wszyscy wrogowie w obszarze działania otrzymują ? więcej obrażeń.
Indygo - Maksymalnie ? potworów, które nie zostały otumanione przez pierwsze rzucenie czaru, zostają ogłuszone na ? sekund.
Obsydianowy - Pośród chaosu olbrzymia zjawa szarżuje przez wrogów, zadając ? obrażeń fizycznych na sekundę wrogom, których przeszyje.
Złoty - Czas odnowy zdolności skrócony do ? sekund.
Alabastrowy - Wrogowie zabici w trakcie otumanienia mają ? szansy na utworzenie kundla zombie.

Duże Złe Voodoo (Big Bad Voodoo)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 25

Szczegóły nieznane.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Obrażenia wszystkich sprzymierzeńców w zasięgu zwiększone o ?.
Indygo - Wydłuża czas trwania rytuału do ? sekund.
Obsydianowy - Wszyscy sprzymierzeńcy w zasięgu odzyskują ? maksymalnego Życia na sekundę.
Złoty - Postać odnawia ? many na sekundę będąc w polu rytuału.
Alabastrowy - Wrogowie, którzy umrą w polu rytuału mają ? szansy na powrócenie do życia jako kundle zombie.

Ściana Zombi (Wall of Zombies)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 27

Zombi wyłaniają się z ziemi, by atakować pobliskich wrogów za ? obrażeń na sekundę.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Z ziemi wyłania się w całości do ? zombi, które atakują pobliskich wrogów, zadając ? obrażeń fizycznych każdym uderzeniem.
Indygo - Szerokość ściany zostaje podwojona. Zombi atakują za ? obrażeń fizycznych na sekundę.
Obsydianowy - Zombi rozbiegają sie we wszystkich kierunkach, zadając ? obrażeń fizycznych pobliskim wrogom.
Złoty - Zombi spowalniają ruchy wrogów o ? na ? sekund.
Alabastrowy - Wieża zombie upada na wrogów, zadając ? obrażeń fizycznych.

Armia Fetyszów (Fetish Army)
Koszt: ?? many
Wymagany poziom: 29

Przywołujesz armię fetyszów, by walczyła dla ciebie przez ? sekund.


Efekty kamieni runicznych

Szkarłatny - Każdy z fetyszów zadaje pobliskim wrogom ? obrażeń fizycznych przy pojawianiu się.
Indygo - Do armii dołącza ? nożowników, zwiększając obrażenia fetyszów do ?.
Obsydianowy - Do armii dołącza ? magików, którzy zioną ogniem, zadając ? obrażeń od ognia w stożku przed sobą.
Złoty - Czas odnowy zdolności skrócony do ? sekund.
Alabastrowy - Do armii dołącza ? kłusowników, którzy strzelają zatrutymi strzałkami, zadając ? obrażeń od trucizn.autor: sinned

Wszelkie znaki towarowe, grafika i nazwy zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich prawowitych właścicieli. Strona ma charakter niekomercyjny.
Materiał chroniony jest prawem autorskim oraz innymi prawami. Fragmenty artykułów mogą być cytowane jedynie za podaniem ich źródła i uprzedzeniu ich autora.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2006-2012 Diablo 3 Poland. Autor layoutu: sinned.